Lagstiftningen

Jämställdhet och likabehandling regleras i Finlands nationella lagstiftning, Europeiska unionens domstol och de internationella avtal som är bindande för Finland. I grundlagen ingår diskrimineringsförbud och skyldigheten att främja jämställdheten mellan könen. I jämställdhetslagen fins bestämmelser om främjandet av jämställdheten mellan könen och förbud mot könsdiskriminering samt påföljderna om man bryter mot dessa.

Diskriminering förbjuds även i lagstiftningen om tjänsteförhållande, där det även ingår en allmän skyldighet att behandla personalen lika. I strafflagen förbjuds bland annat diskriminering i arbetslivet och inom näringsverksamhet.

I diskrimineringslagen ingår bestämmelser om att främja likvärdiga möjligheter och förbud mot diskriminering på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp, sexualitet eller något annat som berör personen.