På en bra arbetsplats påverkas anställningsförhållandet inte av en graviditet eller familjeledighet.

Var en föregångare!

När en medarbetare får barn förändras livet. Yrkeskompetensen kvarstår ändå. Den lönar det sig att behålla. På de bästa arbetsplatserna är möjligheten att kombinera familj och arbete en del av vardagen: en graviditet eller familjeledighet påverkar inte möjligheten att bli anställd, anställningsförhållandets längd eller förmånerna.

Omsorg om medarbetare som är gravida eller familjelediga förbättrar arbetsgivarens image och är till nytta för hela arbetsplatsen. Även lagen förbjuder diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet.

Alla vinner på att medarbetare som återvänder från sin familjeledighet är nöjda och engagerade.

Arbetsgivare: Testa om du redan är en föregångare!