Checklista för goda arbetsgivare

Testa dig

En klok arbetsgivare ser till att inte göra sig skyldig till diskriminering på grund av graviditet eller familjeledighet.

Handla klokt i rekryteringssituationer

 1. Koncentrera dig på den sökandes kompetens. Den sökandes familjesituation, hög ålder eller graviditet är inte väsentliga frågor vid rekrytering. Du söker den mest kompetenta personen som passar för er uppgift. Har den sökande den kunskap som behövs för uppgiften? Bemöt sökandena på ett jämlikt och hyggligt sätt.
 2. Ställ inte lagstridiga frågor. Säkerställ att du känner till lagenliga principer och god praxis för rekrytering. Det är till exempel lagstridigt att fråga om den sökandes familjesituation och -planer. En klok arbetsgivare ställer inte ens indirekt sådana frågor och gör inte antaganden om dem.
 3. Kom ihåg att graviditet inte är ett motiv för att avtala om visstidsanställning eller förkorta anställningens längd.
Kuva

Arbetstagaren får inte diskrimineras på grund av graviditet i någon situation.

Handla klokt under anställningen

 1. Om du får reda på att en anställd är gravid, kom ihåg att gratulera! Arbetstagaren ska meddela om graviditeten senast 2 månader före den planerade moderskapsledigheten.
 2. Beakta den gravida arbetstagarens hälsa och säkerhet.Behövliga arbetarskyddsåtgärder utreds när arbetstagaren har valts.
 3. En graviditet får inte påverka arbetstagarens position.Fundera över hur du skulle bemöta den som är gravid, om hon inte skulle vara gravid. Handla enligt detta.
 4. Uppmuntra även den gravida i karriären! En graviditet är inte ett hinder för utveckling i arbetet, utbildning eller avancemang.
 5. Graviditet eller familjeledighet är inte ett motiv för att avsluta en anställning. Det här gäller även prövotid.
 6. Kom ihåg att ledigheterna i samband med föräldraskap sist och slutligen är korta. Om du har hittat en bra arbetstagare, håll fast vid henne eller honom!
Kuva

Handla klokt när arbetstagaren återvänder efter familjeledigheten

 1. Kom överens med den gravida om hur ni ska hålla kontakt under familjeledigheten. Förbered återkomsten för den arbetstagare som varit familjeledig i god tid.  
 2. Kom ihåg att den som återvänder efter en familjeledighet i första hand har rätt till sina tidigare arbetsuppgifter. Om det inte är möjligt har hon eller han rätt till motsvarande uppgifter. En vikarie kan inte ersätta en arbetstagare som återvänder efter familjeledighet.
Kuva

Väliotsikko videoille