Case-exempel

Föregångare: Gofore

”De praktiska arrangemangen under moderskaps- och familjeledigheten ordnades verkligen smidigt under hela min frånvaro. Redan under graviditeten var mina och min familjs behov och min hälsa viktigare för arbetsgivaren än kundprojekt och faktureringsnivåer. Det märktes i all verksamhet, i kommunikationen och i attityderna till familjeledigheten. Det här med att kombinera arbete och familj var verkligen inte tomma ord.

Under familjeledigheten höll arbetsgivaren kontakt med mig regelbundet. Vi gick igenom min situation och kunde flexibelt komma överens om att jag skulle fortsätta familjeledigheten och när jag skulle börja jobba igen. När jag började jobba igen fick jag stöd av min arbetsgivare i form av introduktion, coaching och kamratstöd för föräldrar som återvänder till jobbet från en lång familjeledighet.

Jag måste säga att Gofore stödde mig så bra hela tiden, ända från graviditeten tills jag började jobba igen, att jag inte kommer på något som kunde ha gjorts bättre.”

- mamma, Gofore

Under familjeledigheten höll arbetsgivaren kontakt med mig regelbundet.

”Jag tycker att Gofore har klara spelregler för familjeledigheter. När man följer dem, ordnar det sig säkert. I konsultbusiness är det en viss utmaning att kunden mister en arbetsinsats. Också här hade det gjorts ett bra bakgrundsarbete så att kunderna har varit positivt inställda. Förstås är det viktigt att arbetstagaren berättar öppet om det för kunden, precis som för andra arbetskamrater. Det är också en viktig del av arbetskulturen på Gofore. Allra viktigast för mig själv har varit det att verksamheten överensstämmer med mina egna värderingar: man får vara ledig när man behöver och arbetsgivaren ger sitt stöd när det sker förändringar i familjen, åtminstone när det behövs – och ibland till och med på arbetsgivarens initiativ.”

- pappa, Gofore
Allra viktigast för mig själv har varit det att verksamheten överensstämmer med mina egna värderingar.

”Jag har precis återvänt till jobbet efter en drygt två månader lång familjeledighet. Det var en viktig tid för vår familj – kanske ännu viktigare än jag hade trott på förhand.

Jag har inte en sekund tvivlat på att jag skulle få vara familjeledig. Jag blev ändå förvånad över hur positivt inställda Gofore var till att en pappa stannar hemma med sitt barn. Det var självklart att jag får ta ut den här ledigheten, och vid behov ännu längre.”

- pappa, Gofore

”Ett halvt års familjeledighet gick snabbt. Vi hade en skön sommar hemma med min dotter. I januari började jag jobba igen och vår dotter började på dagis. Nu har jag jobbat två månader och tillsvidare jobbar jag fyra dagar i veckan och är hemma med min dotter på fredagarna. Det har varit en behaglig återkomst till arbetslivet för mig och en mjukstart på dagis för min dotter.

Alla arrangemang med arbetsgivaren kring familjeledigheten fungerade bra. Arbetsgivaren var positivt inställd och jag blev också uppmuntrad att vara familjeledig.

- pappa, Gofore

Alla arrangemang med arbetsgivaren kring familjeledigheten fungerade bra.

Föregångare: Telia Finland

”Från första början gjordes det klart för mig som småbarnsmamma att arbetsgivaren är flexibel när familjens situation och behov så kräver. Jag har fått enormt mycket förståelse, flexibilitet, förtroende och stöd – såväl av kolleger som av chefer – oavsett om det handlat om sjuka barn, dålig nattsömn, trotsålder eller bara en besvärlig lämning på dagis. Jag har också blivit uppmuntrad att utvecklas i mitt arbete, att lära mig nya saker och att växa i min uppgift enligt mina egna resurser.”

- mamma, Telia Finland
 

”Jag blev vald till en mer utmanande uppgift även om man visste att jag var gravid och snart skulle bli föräldraledig. Det kändes otroligt bra.”

- mamma, Telia Finland

Jag blev vald till en mer utmanande uppgift även om man visste att jag var gravid och snart skulle bli föräldraledig.

”Bättre stöd och inställning kunde jag inte hoppas på. Jag minns mycket väl min chefs spontana kommentar när jag berättade om graviditeten: ”Om du tänker leva ett rikt och gott liv behöver du både arbete och familj – i gott samförstånd”. Sedan fick jag en stor varm kram och lyckönskningar som gjorde att jag kände mig lättad och förtröstansfull under hela graviditeten. Min chef höll lagom mycket kontakt med mig även under familjeledigheten och det kändes bra att inte bli bortglömd. Jag såg fram emot att få börja jobba igen när jag kände mig välkommen tillbaka, och jag visste att arbetet skulle anpassas så att det passar för en som börjar jobba igen efter sin första familjeledighet. Och så blev det också.”

- mamma, Telia Finland

Jag såg fram emot att få börja jobba igen när jag kände mig välkommen tillbaka.