Arbetsgivare - testa dig!

På de bästa arbetsplatserna är möjligheten att kombinera familj och arbete en del av vardagen. En graviditet eller familjeledighet påverkar inte möjligheten att bli anställd, anställningsförhållandets längd eller förmånerna.

Omsorg om medarbetare som är gravida eller familjelediga förbättrar arbetsgivarens image och är till nytta för hela arbetsplatsen. Även lagen förbjuder diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet. Alla vinner på att medarbetare som återvänder från sin familjeledighet är nöjda och engagerade.

Arbetsgivare: Testa om du redan är en föregångare!

Det här är ett snabbt test som hjälper dig att hitta arbetsplatsens styrkor och utvecklingsbehov. Det tar under 5 minuter att besvara testet.De föregångare som klarar testet bäst får tillgång till Föregångarsymbolen.Organisationer som har fått Föregångarsymbolen


Testa! (tyvärr för närvarande bara på finska)

Kuva