Vad handlar kampanjen om?

Föregångarkampanjen uppmanar arbetsgivarna att utveckla familjevänlig praxis och sin image som arbetsgivare. 

Familjevänlighet är modernt ledarskap. Vi vill utveckla ett jämställt finländskt arbetsliv och lyfta fram de bästa familjevänliga arbetsgivarna och deras praxis. Jämställdhet och ett gott rykte som arbetsgivare skapas via handlingar. Nu är det dags för förändring. 

Mer information om kampanjen: 0295 666 837 eller tasa-arvo@oikeus.fi

Hur märks familjevänligheten?

På de bästa arbetsplatserna märks familjevänligheten i strategiska val, värderingar och många slags rutiner och konkreta lösningar. Föregångararbetsgivare förstår att familjevänlighet är ett sätt att engagera medarbetarna och öka välbefinnandet på arbetsplatsen och att det därmed är till nytta för hela organisationen.

Familjevänlighet är ett strategiskt val, en värdering och konkreta praktiska handlingar.

God familjevänlig praxis:

 • Arbetsplatsen följer en god och lagenlig rekryteringspraxis, där familjesituationen inte påverkar valet av medarbetare. 
 • Medarbetarna uppmuntras att utnyttja sin rätt till familjeledigheter.
 • Praxisen för familjeledigheter är bekant för alla medarbetare.  
 • Chefen för ett startsamtal med medarbetare som ska bli familjelediga.
 • Arbetsgivaren håller kontakt under familjeledigheten enligt överenskommelse och enligt den familjelediga medarbetarens önskemål. 
 • Arbetsplatsen ordnar återkomstsamtal och introduktion när en medarbetare återvänder från sin familjeledighet.
 • Familjevänlighet ingår i utvecklingssamtalen.
 • Arbetsplatsen utvecklar flexibla lösningar för olika familjesituationer och informerar om dem. 
 • Ledningen föregår med gott exempel: även ledningen tar ut familjeledigheter när det är aktuellt.
 • Ledningen och cheferna utbildas om lagstiftning som gäller familjeledigheter. 
 • Arbetsplatsen bedriver målinriktad jämställdhetsplanering, där familjevänlighet och praxis kring familjeledigheter beaktas som en del av organisationens arbete, utveckling och ledarskap.