Tasa-arvoblogi

Pride-viikon blogi 2019: Sukupuolen moninaisuus hallitusohjelmassa

Uuden hallituksen ohjelmaa Osallistava ja osaava Suomi on nyt lueskeltu ja analysoitu parin viikon ajan, myös tasa-arvovaltuutetun toimistossa. Yleisesti ottaen hallitusohjelmaan voi sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta olla tyytyväinen. Tasa-arvo on huomioitu läpileikkaavana teemana: se luvataan... Lue >>

Pride-viikon blogi: Tasa-arvolaki ja sukupuolen moninaisuus

Tasa-arvolaki on vuoden 2015 alusta lukien koskenut myös sukupuolivähemmistöjä. Laissa on kielletty syrjintä sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Kielto koskee myös syrjintää, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole... Lue >>

Hyvää naistenpäivää – ilman seksuaalista häirintää!

Seksuaalinen häirintä on ollut viimeiset viisi kuukautta kaikkien huulilla. Yhdysvalloista alkunsa saanut #MeToo-kampanja on levinnyt ennennäkemättömällä tavalla ympäri maailman. Suomessakin keskustelu on käynyt vilkkaana – ja syystä. Seksuaalinen häirintä on meilläkin yleinen ilmiö, johon ei... Lue >>

Sukupuolten palkkaeron kitkemiseksi olisi käytettävä rohkeasti tuttuja ja uusia keinoja

Tänään 31.10. vietetään naisten palkkapäivää. Päivän taustalla on naisten ja miesten palkkaero – loppuvuoden naiset siis työskentelevät ”ilmaiseksi”. Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin (2017, 2. neljännes) mukaan kokoaikatyötä tekevien naisten ansiot ovat 16,3 % alemmat kuin miesten. Naisen... Lue >>

Suomi 2017: Synnytystalkoita ja raskaussyrjintää

Noin puolet tasa-arvovaltuutetulle tulevista työelämäsyrjintään liittyvistä yhteydenotoista koskee syrjintää raskauden tai perhevapaan perusteella (käytännössähän nämä asiat liittyvät yhteen). Raskaussyrjinnän voi ajatella olevan sukupuoleen perustuvan syrjinnän ydinaluetta: se liittyy... Lue >>