Hinnoittelu ja palvelujen saatavuus

Tasa-arvolaki kieltää asettamasta henkilöä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella muita epäedullisempaan asemaan yleisesti saatavilla olevien tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa.


Syrjintää on myös tavaran tai palvelun tarjoajan taholta tapahtuva seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä sekä kieltäytyminen tarjoamasta tavaroita tai palveluja esimerkiksi syrjintään vedonneelle tai tämän todistajalle. Syrjintäkieltoa ei sovelleta tiedotusvälineiden tai mainonnan sisältöön eikä koulutukseen.

Elinkeinonharjoittajien käyttämä hinnoittelu ei saa perustua asiakkaan sukupuoleen. Tarkoituksena ei ole estää kaikkea erilaista kohtelua, vaan selkeästi epäoikeudenmukainen erilainen kohtelu.

Epäiletkö syrjintää?

  • Ota yhteyttä tavaran tai palvelun tarjoajaan, jotta tällä on mahdollisuus korjata menettelynsä.
     
  • Voit kysyä neuvoa tasa-arvovaltuutetulta, jos epäilet tulleesi syrjityksi.