Kansainvälinen toiminta

Tasa-arvovaltuutettu tekee aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä sekä pohjoismaisten että eurooppalaisten tasa-arvo- ja syrjintäviranomaisten kanssa.Yhteistyössä pyritään kehittämään syrjinnän vastaisia ja tasa-arvoa edistäviä käytäntöjä sekä jakamaan asiantuntijatietoa ja kokemuksia lakiin ja sen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tasa-arvovaltuutetun kansainvälinen yhteistyö:

 • tasa-arvovaltuutettu osallistuu Pohjoismaiden tasa-arvo- ja syrjintävaltuutettujen yhteistyöhön
   
 • tasa-arvovaltuutettu on itsenäisten tasa-arvo- ja syrjintäviranomaisten eurooppalaisen yhteistyöverkoston Equinetin (European Network of Equality Bodies) jäsen ja osallistuu säännöllisesti sen asiantuntijatyöryhmiin
   
 • tasa-arvovaltuutettu tekee yhteistyötä Euroopan perusoikeusvirasto FRA:n (European Agency for Fundamental Rights), EU:n tasa-arvoinstituutti EIGE:n (European Institute for Gender Equality) ja Euroopan neuvoston kanssa
   
 • kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaan liittyen tasa-arvovaltuutettu antaa lausuntoja suoraan Cedaw-komitealle ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle. Tasa-arvovaltuutettu antaa lisäksi tietoja eri ministeriöille ihmisoikeussopimusten valvontaa varten. Lisäksi valtuutettu antaa lausuntoja kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista 
   

Suomen tasa-arvolaki ja tasa-arvovavaltuutetun työ ovat kansainvälisesti kiinnostavia aiheita. Tasa-arvovaltuutettu tekee myös ulkoasiainministeriön kanssa yhteistyötä kansainvälisten vieraiden tapaamisissa ja keskustelee suomalaisesta sukupuolten tasa-arvosta ulkomaisten toimittajien, virkamiesten ja järjestöjen edustajien kanssa useita kertoja vuodessa.