Syrjintä palkkauksessa

Naisten ja miesten väliset palkkaerot työmarkkinoilla

Naisten ja miesten väliset palkkaerot Suomessa koko työmarkkinoilla ovat noin 17 prosenttia. Tähän lukuun päädytään silloin, kun verrataan keskimäärin säännöllisen työajan perusteella maksettuja palkkoja (Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi 2013). Tämä palkkaero ei ole sama asia kuin tasa-arvolainsäädännössä tarkoitettu palkkasyrjintä.

Sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä kiellettyä

Tasa-arvolaissa kielletään sukupuoleen perustuva syrjintä palkkauksessa. Tasa-arvolaki koskee pääsääntöisesti palkkaeroja saman työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden välillä.

Syrjintää on palkkaehtojen soveltaminen siten, että työtekijä tai työntekijät joutuvat sukupuolen perusteella epäedullisempaan asemaan kuin yksi tai useampi muu työnantajan palveluksessa oleva työntekijä, joka tekee samaa tai samanarvoista työtä, ellei menettelylle ole olemassa hyväksyttävää syytä.

Syrjinnästä voi olla kysymys myös silloin, jos henkilö joutuu palkkauksessa epäedulliseen asemaan raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella. Työntekijää ei saa syrjiä palkkauksessa myöskään hänen sukupuoli-identiteettinsä tai sukupuolen ilmaisunsa perusteella.

Sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä on kiellettyä myös Euroopan unionin oikeudessa. Keskeisiä normilähteitä ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 157 artikla ja tasa-arvodirektiivi 2006/54/EY.

Näillä sivuilla kuvataan palkkasyrjintäkieltojen pääasiallista sisältöä:

 • palkan käsitettä
 • hyväksyttäviä syitä, joiden nojalla olettama syrjinnästä saattaa kumoutua
 • raskauteen ja perhevapaisiin liittyvää syrjintäsuojaa palkkauksen osalta
 • todistustaakan jakautumista käsiteltäessä palkkasyrjintäkannetta oikeudessa


 

 

 

Palkkasyrjintää koskevat lausunnot

Epäiletkö syrjintää?

 • Tasa-arvovaltuutetulta saat ohjeita ja neuvoja, jos epäilet tulleesi syrjityksi.
   
 • Työelämän syrjintätilanteissa:
  Jos kuulut ammattiliittoon, ota yhteyttä luottamusmieheen ja selvitä oikeutesi.
   
 • Tasa-arvovaltuutetun neuvot ovat ilmaisia. Ammattiliittojen jäsenmaksu sisältää oikeuden juridiseen neuvontaan.
   
 • Voit ottaa yhteyttä myös julkiseen oikeusavustajaan, lakiasiaintoimistoon tai asianajajaan. Lakipalvelut ovat yleensä maksullisia. Tarkista, onko sinulla sellainen oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikulut.

  Vähävaraisena voit olla oikeutettu ilmaiseen tai osittain maksulliseen julkisen oikeusavustajan oikeusapuun.