Eduskunnalle ja muille viranomaisille annetut lausunnot