Kiintiöt ja tasapuolisuussääntö

Tasa-arvolain yhtenä perustavoitteena on, että naiset ja miehet voivat tasaveroisesti osallistua yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon.


Kiintiöt

Valtion ja kuntien suunnittelu- ja päätöksentekoelimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Kiintiösäännöstä sovelletaan

 • mm. valtion komiteoihin, neuvottelukuntiin ja työryhmiin
   
 • kunnallisiin sekä kuntien välisiin yhteistoiminnan toimielimiin kunnanvaltuustoja lukuun ottamatta.


Tasapuolisuusvelvoite

Tasapuolisuusvelvoitetta sovelletaan

 • virastojen ja laitosten johto- ja hallintoelimiin
   
 • kunta- tai valtioenemmistöisen yhtiön johto- ja hallintoelimiin
   
 • välillisen julkisen hallinnon toimielimiin, jos ne käyttävät julkista valtaa. Julkista valtaa käyttäviä toimielimiä ovat esimerkiksi eläkelaitokset, kauppakamarit, yksityiset oppilaitokset ja ylioppilaskunnat

 

Välillinen valtionhallinto -hankkeen muistio (VM:n työryhmämuistioita 29/99)