Tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolakia ja käsittelee vain sukupuolten tasa-arvoa koskevia asioita.

Jos sinua on syrjitty muun kuin sukupuolen perusteella, katso Usein kysyttyä

 

Yhteydenotto tasa-arvovaltuutettuun

Tasa-arvovaltuutetulta saat ohjeita ja neuvoja, jos epäilet tulleesi syrjityksi sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Jos tarvitset juridista neuvontaa asiassasi ja toivot nopeaa vastausta, ota yhteyttä neuvonnan numeroon:

Tasa-arvovaltuutetun neuvontapuhelin: 0295 666 842 (ma-to 9-11 ja 13-15, pe 9-11)

Tasa-arvovaltuutetun neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista. Voit ottaa yhteyttä myös anonyymisti. 

Neuvontanumerosta saat ohjeita, kuinka toimia asiassasi. Jos asiantuntijamme arvioi, että kirjallinen selvitysmenettely syrjinnän selvittämiseksi on tarpeen, saat neuvoja, kuinka kirjallinen yhteydenotto tasa-arvovaltuutetulle kannattaa valmistella. Suosittelemme, että otat yhteyttä neuvontanumeroon ennen kirjallista yhteydenottoa.

Tarkista myös, löytyisikö asiaasi vastaus osiosta Usein kysyttyä.


Kirjallinen yhteydenotto


Voit pyytää tasa-arvovaltuutettua tutkimaan asiaasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tasa-arvo(at)oikeus.fi.
Kerro viestissäsi:

1) Mitä on tapahtunut (miksi epäilet syrjintää; milloin ja missä tapahtunut)

2) Työnantaja/oppilaitos/viranomainen/yritys/muu taho, jota epäilet tasa-arvolain rikkomisesta

3) Onko asia jo jonkun muun viranomaisen käsiteltävänä (työsuojeluviranomaiset/yhdenvertaisuusvaltuutettu/eduskunnan oikeusasiamies/oikeuskansleri/poliisi/syyttäjä)

4) Yhteystietosi (nimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero)

Tasa-arvovaltuutettu harkitsee, onko selvitysmenettely aiheellinen kyseessä olevassa tapauksessa. Selvitysmenettely käynnistetään yleensä, jos kirjallisen yhteydenoton perusteella on aihetta epäillä, että asiassa on toimittu tasa-arvolain vastaisesti.

Tasa-arvovaltuutettu vastaa kaikkiin yhteydenottoihin. Asiointi on maksutonta. Selvitysmenettelyssä tasa-arvovaltuutetun lausunnon voi saada 6-12 kuukauden kuluessa. Asioiden viralliset käsittelykielet ovat suomi ja ruotsi.


Salassa pidettävät ja arkaluontoiset tiedot: käytä turvapostia

Salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia tietoja ei ole syytä lähettää tavallisena sähköpostina. Tällaisia salassa pidettäviä tietoja ovat esimerkiksi tiedot, jotka koskevat tuloja, varallisuutta tai verotusta, terveydentilaa, työkyvyttömyyseläkettä, sosiaalihuollon asiakkuutta, vahingonkorvauksia ja pidätystä tai vankeutta.

Halutessasi voit lähettää meille arkaluontoiset ja salassa pidettävät viestit turvapostina. Palvelun käyttäminen on ilmaista, helppoa ja turvallista.


Turvaposti

Rekisteröidy turvapostin käyttäjäksi täällä. Klikkaa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseesi saapunut vahvistuslinkki auki. Voit nyt lähettää turvapostia ja lisätä viestiisi dokumentteja sekä liitteitä (kooltaan maksimissaan 150 mt. Tiedoston voi myös pakata). Saat sähköpostiisi vahvistuksen onnistuneesta turvapostin lähetyksestä.

Lue tästä yksityiskohtaiset ohjeet kuvineen turvapostin lähettämiseksi.
 

Tietosuoja
 

Kirjallista yhteydenottoa käsiteltäessä noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621). Lain mukaan salassa pidettäviä ovat aina esimerkiksi tasa-arvovaltuutetun lausuntoa pyytäneen henkilön terveydentilaa tai sosiaalietuuksia koskevat tiedot.

Syrjintää epäilevän nimi tulee kantelun kohteena olevan tietoon, kun tätä kuullaan selvityksen yhteydessä.
Ennen asian ratkaisua asiakirjojen julkisuus harkitaan kussakin tapauksessa erikseen.

Tasa-arvovaltuutetun asiakas- ja käsittelytietorekisteriin tallennetaan tasa-arvovaltuutetulle säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Huolehdimme tietosuojastasi ja käsittelemme huolellisesti henkilötietojasi. Lisää tietoa tietosuojaan liittyvistä oikeuksistasi ja henkilötietojen käsittelystä: tasa-arvovaltuutetun tietosuojaseloste