Kontakta jämställdhetsombudsmannen

Av jämställdhetsombudsmannen får du instruktioner och råd om du misstänker att du blivit diskriminerad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck. Om du behöver juridisk rådgivning i ditt ärende och vill ha svar snabbt, kontakta då den juridiska rådgivningen: 

Jämställdhetsombudsmannens rådgivningsnummer: 0295 666 842 (må–to 9–11 och 13–15, fre 9–11)

Du får råd om hur du ska handla i ditt fall. Jämställdhetsombudsmannens rådgivning är avgiftsfri och konfidentiell. Du kan också ta kontakt anonymt. 

Om vår expert anser att ett skriftligt utredningsförfarande behövs för att utreda diskrimineringen får du råd om hur det lönar sig att bereda meddelandet till jämställdhetsombudsmannen. Vi rekommenderar att du ringer rådgivningen innan du kontaktar ombudsmannen skriftligen. 


Kontakta skriftligen

Man kan vända sig till jämställdhetsombudsmannen då man misstänker diskriminering på grund av kön.
Jämställdhetsombudsmannen överväger om utredningsförfarandet är befogat i fallet i fråga. Utredningsförfarandet inleds vanligen om det på basis av meddelandet finns orsak att misstänka att man i fallet brutit mot jämställdhetslagen.

Jämställdhetsombudsmannen besvarar alla skriftliga meddelanden. Tjänsten är avgiftsfri. I utredningsförfaranden kan man få ett utlåtande av jämställdhetsombudsmannen inom 6–12 månader. De officiella behandlingsspråken är finska och svenska.

Du kan be jämställdhetsombudsmannen att undersöka ditt ärende genom e-posten tasa-arvo(at)oikeus.fi.
 

Sekretessbelagda och känsliga uppgifter: använda skyddat e-post

Man borde inte skicka sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter i vanlig e-post. Sådana sekretessbelagda information är till exempel information som gäller inkomst, förmögenhet eller beskattning, hälsotillstånd, någons behov av socialvårdstjänster, skadestånd, gripande eller häktning.

Du kan skicka känsliga och sekretessbelagda uppgifter till oss med skyddat e-post. Skyddat e-post är gratis och lätt och tryggt att använda.
 

Att skicka skyddad e-post

Du kan skicka oss dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter som skyddad e-post. Den avgiftsfria tjänsten är säker och lätt att använda.

Registerera dig själv som användare här. Öppna bekräftelselänken som har kommit till den e-postadress som du har anmält. Nu kan du skicka skyddad e-post och lägga till dokument och bilagor (max 150 mt. Man kan också packa filen). Du får en bekräftelse till din e-post.

Här finns anvisningar om hur det går till att skicka skyddad e-post


Dataskydd

Skriftliga meddelanden behandlas enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (21.5.1999/621). Lagen fastställer att till exempel uppgifter om hälsotillståndet eller socialförmåner hos den person som begärt utlåtande av jämställdhetsombudsmannen alltid är sekretessbelagda.

Den som är föremål för klagomålet får i samband med hörandet kännedom om namnet på den som misstänker diskriminering.
Innan ärendet avgörs övervägs offentligheten hos dokumenten från fall till fall.

I jämställdhetsombudsmannens klient- och behandlingsdataregister sparas de uppgifter som är nödvändiga för at jämställdhetsombudsmannen ska kunna sköta sina uppgifter. Vi månar om ditt dataskydd och behandlar dina personuppgifter varsamt. Mer information om dina rättigheter inom dataskyddet och om behandlingen av personuppgifter: jämställdhetsombudsmannens dataskyddsbeskrivning

 

Växel: +358 295 666 830

Jämställdhetsombudsmannens sekreterare: +358 295 666 840

Registratorskontor: +358 295 666 839

Media: + 358 295 666 837

Jämställdhetsombudsmannen
PB 22
FIN-00023 Statsrådet
Finland

tasa-arvo(at)oikeus.fi (ersätt (at) med @)
e-post: förnamn.efternam(at)oikeus.fi (ersätt (at) med @)